Recommended Tourism Spot with nearby Muslim-friendly Places

Formosan Aboriginal Culture Village
No. 45, Jintian Lane, Dalin Village, Yuchi Township, Nantou County
Sun Moon Lake
Yuchi Township, Nantou County, 555
Eluanbi
946, Taiwan, Pingtung County, Hengchun Township
Chiang Kai-Shek Memorial Hall
Zhongshan South Road, Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
Gaomei Wetlands
Coastal area of Qingshui, Taichung City
Sun Yat-sen Memorial Hall
No. 505, Section 4, Ren'ai Rd, Xinyi District, Taipei City, Taiwan 110
Yehliu Geopark
No 167-1, Gangdong Rd., Yehliu Village, Wanli District, New Taipei City
Hehuanshan National Forest Recreation Area
Ren'ai Township, Nantou County, Taiwan 546