Vegetarian Restaurant in Taiwan

Vegetarian: Shenghuo chan jingzhi
No. 78, Jinshan 7th Street, East District, Hs ...
Vegetarian: Tianyuan zhuang
No. 2, Wenchang Street, East District, Hsinch ...