Halal or Muslim place in Hsinchu County

Leofoo Village Theme Park - ...
No. 60, Gongzigou, Guanxi Township, Hsinchu C ...