Halal or Muslim place in Yunlin County

KWMYIT

No.198,Han Kou Rd,Toulio City, Yunlin County, ...
Musholla KWMYIT Doulio
No.198,Han Kou Rd,Toulio City, Yunlin County, ...
Turkish Restaurant
No. 18, Changchun Rd, Douliu City